Oto przykładowe kwestie związane z umowami i regulaminami, w których możemy Państwu pomóc:

  • przygotowywanie projektów umów i modyfikowanie umów
  • weryfikowanie zabezpieczeń wykonania umów oraz skuteczności sankcji i kar umownych
  • opracowywanie umów z podmiotami zagranicznymi
  • pomoc przy negocjowaniu umów
  • pomoc przy negocjacjach i zawieraniu ugód
  • przygotowanie projektów lub opiniowanie istniejących statutów, regulaminów, praktyk i procedur postępowania
  • funkcjonowanie w przestrzeni e-biznesu (np. świadczenie usług drogą elektroniczną), B2B, B2C, e-commerce
  • sporządzanie umów ramowch lub regulaminów.

 

big lot of document pile waiting for clear

Słowniczek:

Regulamin – treść umowy zawieranej poprzez akceptację dokonywaną przez jedną ze stron. Brak zgody na podstanowienia regulaminu zazwyczaj powoduje, że nie dochodzi do zawarcia umowy i nie ma możliwości skorzystania z danej usługi (np. przejazd komunikacją zbiorową, zakupy w sklepie internetowym).

Umowy ramowe – umowy zawierane przez podmioty przewidujące dłuższą współpracę o zmiennej intensywności. Umowa taka zawiera ogólne określenie obowiązków i praw stron wraz ze wskazaniem zasad wzajemnej współpracy, przy czym parametry konkretnych transakcji lub okresów są regulowane za pomocą umów szczegółowych.

B2B – (ang. business-to-business) – odnosi się do e-biznesu. Dotyczy relacji, gdzie obie ze stron są przedsiębiorcami (w odróżnieniu od B2C) i odnosi się do sprzedaży produktów, usług i wymiany informacji, np. relacja pomiędzy dystrybutorem odkupującym towar od producenta.

B2C- (ang. business-to-consumer) – pojęcie z zakresu e-biznesu. Dotyczy transakcji występujących pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu. Stroną inicjującą transakcję jest przedsiębiorca, np. relacja pomiędzy sklepem internetowym a klientem.