W ramach stałej obsługi firm i instytucji możemy Państwu pomóc świadcząc następujące usługi:

 • kompleksowa obsługa prawna
 • bieżące porady telefoniczne oraz e-mail
 • bieżące tworzenie, weryfikowanie, modyfikowanie i opiniowanie umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • windykacja
 • opracowywanie i pomoc we wdrożeniu procedur prewencji windykacyjnej
 • optymalizowanie procedur funkcjonujących i wdrażanych pod względem prawnym i organizacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem: prewencji windykacyjnej, ochrony danych osobowych, praw autorskich, bezpieczeństwa informacji oraz konsekwencji podatkowych
 • asysta prawna lub pośrednictwo w negocjacjach
 • prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych
 • reprezentacja przed organami władzy publicznej (urzędy, prokuratury, itp.)
 • szkolenia dla pracowników, kadry zarządzającej, organów i władz.

Proponujemy Państwu nawiązanie stałej współpracy, gdyż zdobyte zaufanie i nabyta wiedza w zakresie profilu działalności Państwa przedsiębiorstwa pozwali na sprawniejsze rozwiązywanie bieżących problemów, jak również wskazywanie Państwu rozwiązań, które pozwolą zapobiec ich powstawaniu.

Business people shaking hands, finishing up a meeting

Słowniczek:

Kompleksowa obsługa prawna – zespół usług zaspokajających wszystkie bieżące potrzeby prawne danego podmiotu, niezależnie od dziedziny prawa i stopnia skomplikowania pojawiających się problemów.

Porada prawna – krótkie, niesformalizowane wyjaśnienie zagadnienia prawnego lub odpowiedź na konkretne pytanie prawne.

Opinia prawna – obszerna analiza prawna danego zagadnienia zawierająca wykładnię przepisów prawa i analizę dotychczasowego ich stosowania przez odpowiednie organy orzekające, sporządzana w formie pisemnej, licząca kilka, kilkanaście lub nawet więcej stron.

Prewencja windykacyjna – ogół działań zabezpieczających przed nierzetelnością płatniczą kontrahentów i zmierzających do podniesienia skuteczności ewentualnych przyszłych windykacji.