Zmiana formy prawnej działalności to adaptacja do aktualnej sytuacji biznesowej

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej sytuacja przedsiębiorcy kształtuje się dynamicznie. Nieustannie poszukuje się możliwości rozszerzenia działalności i większego rozwoju albo szuka się sposobu na cięcie kosztów. Niezależnie od tego, w jakim kierunku zmierza dany biznes, prędzej czy później pojawia się moment, w którym aktualna forma prawna prowadzonej działalności jest hamulcem w realizacji podjętych zamierzeń lub okazuje się nieprzystosowana do nowej sytuacji, w jakiej znalazła się firma.

Przekształcenie to także droga do optymalizacji podatkowej

przekształcenia firmyUzyskanie dochodów ze spółek kapitałowych dość powszechnie uważa się za obciążone podatkowo w wysokim stopniu. Jednym z rozwiązań jest przeprowadzenie optymalizacji podatkowej z zachowaniem bezpieczeństwa ograniczonej odpowiedzialności, jakie zapewnia spółka z o.o. Najczęściej odbywa się to poprzez powołanie nowej spółki komandytowej, w której dotychczasowa spółka będzie komplementariuszem, a więc tym wspólnikiem, który odpowiada całym swoim majątkiem. Natomiast komandytariuszem (przejmującym większość zysków) będzie osoba fizyczna, która od dochodu odprowadzi jedynie „PIT”.

Forma działalności może wspomóc jej rozwój

Przekształcenia firmy warto dokonać, jeśli chcemy pozyskać dodatkowy kapitał. Zyski są obopólne: inwestor powiększa swój wkład, a spółka rozszerza działalność bez konieczności uzyskania kredytu. Spółki, które opierają się na kapitale z zewnątrz od wielu podmiotów, to przede wszystkim spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna – obie mają możliwość emitowania akcji, a spółka akcyjna również sprzedaży akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Forma działalności wymuszona przez ustawę

Konieczność zmiany formy działalności gospodarczej na inną niż dotychczas zachodzi także wtedy, gdy rozszerza się działalność na takie dziedziny obrotu gospodarczego, w których wymagana jest przepisami ustawy konkretna forma prawna – np. dla banków, zakładów ubezpieczeń, powszechnych towarzystw emerytalnych dopuszczalną formą działalności jest wyłącznie spółka akcyjna.

Zmiana formy działalności może zwiększyć bezpieczeństwo majątku osobistego

Warto dokonać przekształcenia, jeśli chcemy zmniejszyć naszą odpowiedzialność majątkową za zobowiązania powstałe w związku z działalnością gospodarczą. Mimo że z punktu widzenia prawa (co do zasady) nie jest wymagane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (lub spółki cywilnej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wielu przedsiębiorców decyduje się na ten krok, aby zmniejszyć swoją odpowiedzialność ponoszoną majątkiem osobistym.

W jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy odpowiadają za zobowiązania wobec kontrahentów całym swoim majątkiem – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność co do zasady ogranicza się do majątku spółki. Należy jednak pamiętać, że członek zarządu spółki z o.o. może odpowiadać za zobowiązania spółki, jeśli w porę nie złożył wniosku o ogłoszenie jej upadłości (a egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna). Takie ryzyko zawsze trzeba mieć na uwadze – jednakże dotyczy ono zarządu, a nie wspólników.

Zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej

Jednym z powodów dokonania przekształcenia jest również chęć uniezależnienia spółki od konkretnego przedsiębiorcy. Jest to rozwiązanie, z którego w praktyce korzysta bardzo mało przedsiębiorców, mimo że jest niezwykle ważne dla trwałości obrotu gospodarczego i stabilności rozwoju firmy. Łatwo bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której przedsiębiorca ciężko choruje lub umiera i nie może dłużej prowadzić działalności osobiście – zazwyczaj proces wstąpienia w jego miejsce nowych osób (np. w wyniku dziedziczenia) trwa kilka miesięcy, co paraliżuje proces prowadzenia działalności – nie można zmienić formy działalności osobistej w spółkę, podjąć niektórych uchwał wspólników w spółkach osobowych, a czasem nawet kapitałowych. Warto więc odpowiednio wcześnie przyjąć formę działalności dającą większą elastyczność w trudnych momentach, a także zawrzeć w umowie postanowienia, które zabezpieczą interesy spółki i dadzą jej możliwość funkcjonowania nawet w sytuacjach kryzysowych. Żeby takie przygotowania poczynić w sposób skuteczny, pomoc kancelarii prawnej jest niezbędna.

Zmniejszenie kosztów

Nawet dobrze prosperująca firma może trafić na gorszy okres lub nawet trwałe zmniejszenie rozmiarów działalności. Wówczas rozbudowana i mocno sformalizowana forma działalności staje się niepotrzebnym balastem. Wtedy trzeba rozważyć przekształcenie dotychczasowej spółki prawa handlowego w osobistą działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. Operacja ta pomoże zaoszczędzić na kosztach rejestrowych oraz zrezygnować z pełnej księgowości.

Prawnik Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!