Oto przykładowe sprawy z dziedziny prawa rodzinnego i osobowego, w których możemy Państwu pomóc:

  • postępowanie rozwodowe
  • orzeczenie separacji
  • orzeczenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
  • zaprzeczenie macierzyństwa
  • orzeczenie ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego
  • zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej.

Portrait of big smiling multigenerational family on sofa at home

Słowniczek:

Rozwód – sądowe rozwiązanie związku małżeńskiego, które może nastąpić tylko, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia (małżonkowie zerwali więzi psychiczne, fizyczne i ekonomiczne, a nie występują przesłanki, które świadczyłyby, iż stan ten ulegnie odwróceniu).

Alimenty – środki pieniężne należne najczęściej od rodzica lub małżonka dziecku lub drugiemu małżonkowi. Określone zostają zazwyczaj w formie stałej kwoty miesięcznego zobowiązania.

Separacja – przesłanką do orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia, który nie ma – w przeciwieństwie do rozwodu – charakteru trwałego. Separacja nie rozwiązuje małżeństwa, natomiast oznacza ustanie wspólności majątkowej oraz zniesienie niektórych obowiązków małżeńskich, m.in. obowiązku wzajemnej pomocy.

Podział majątku dorobkowego małżonków – po ustaniu wspólności majątkowej (po rozwodzie lub separacji albo po zniesieniu wspólności majątkowej) udziały we wspólnym dorobku małżonków co do zasady są równe. Małżonkowie nie mogą jednak rozporządzać swoimi udziałami, póki nie dokonają podziału majątku. W pewnych sytuacjach małżonek może wnieść o ustalenie przez Sąd, iż jego udział dorobku małżeńskim winien wynieść więcej niż połowa.