businesss and office concept - two businessmen shaking hands in office

Stali Klienci Kancelarii działają m.in. w branżach:

  • IT (integracja systemów, tworzenie oprogramowania, zarządzanie infrastrukturą, bezpieczeństwo informacji, usługi świadczone drogą elektroniczną, e-commerce);
  • obrót wierzytelnościami i usługi wspierające;
  • krajowy i międzynarodowy hurtowy handel metalami;
  • bankowość;
  • produkcja i hurtowy handel kamieniem (kruszywo, kamień hydrotechniczny i inne);
  • import i handel sprzętem medycznym;
  • ochrona danych osobowych i usługi wspierające;
  • marketing i reklama;
  • usługi wspierające rynek pracy (pośrednictwo, agencje pracy tymczasowej).