businesss and office concept - two businessmen shaking hands in office

Stali Klienci Kancelarii działają m.in. w branżach:

  • IT (game development, integracja systemów, software house, zarządzanie infrastrukturą, bezpieczeństwo informacji, usługi świadczone drogą elektroniczną, e-commerce);
  • obrót wierzytelnościami, windykacja i usługi wspierające;
  • nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, obrót nieruchomościami i inwestycje);
  • ochrona danych osobowych i usługi wspierające;
  • krajowy i międzynarodowy hurtowy handel surowcami, produkcja i dostawa kamienia (kruszywo, kamień hydrotechniczny);
  • bankowość;
  • import i handel sprzętem medycznym;
  • marketing, PR i reklama;
  • usługi wspierające rynek pracy (pośrednictwo, agencje pracy tymczasowej).