Mallet of justice! Concept of law. Studio shotsNaczelną zasadą współpracy Kancelarii z jej Klientami jest szybka komunikacja wykorzystująca w szerokim zakresie nowoczesne sposoby porozumiewania się na odległość, wymiany informacji i obrotu dokumentami. Nowoczesna i elastyczna komunikacja pozwala naszym Klientom oszczędzić czas i umożliwia zminimalizowanie konieczności osobistego pojawiania się w siedzibie Kancelarii.

Efektywność obsługi prawnej zwiększa bezpośredni kontakt z radcami prawnymi. Radcowie prawni z Kancelarii Securum budują z klientami relacje, które w ramach dłuższej współpracy procentują znajomością organizacji działalności klienta oraz jego problemów – dzięki temu obsługa prawna świadczona jest szybciej i skuteczniej.

Podstawowy obszar działania Kancelarii to Dolny Śląsk, szczególnie okolice: Wrocławia, Środy Śląskiej, Legnicy, Lubina, Polkowic, Świdnicy, Wałbrzycha. Aczkolwiek, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji na odległość, Kancelaria obsługuje Klientów z całej Polski i z zagranicy.

Jako członkowie samorządu zawodowego radców prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu) w swych działaniach kierujemy się przede wszystkim interesem naszych Klientów, w czym pomagają nam zasady etyki radców prawnych oraz ustawowo gwarantowana tajemnica zawodowa, która zapewnia Klientom pełną poufność powierzonych Kancelarii informacji.

businessman looking out of office window

W związku z powyższym, Kancelaria podejmuje niezbędne starania, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych jej informacji i korzysta w tym zakresie z usług niezależnych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa danych.

Kancelaria Radców Prawnych Securum specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw i instytucji, jednakże także wielu osobom fizycznym pomagamy rozwiązać ich problemy prawne. Maksymalny zakres świadczonych przez Kancelarię usług prawnych wyznaczają normy ustawowe ustanowione w Ustawie o radcach prawnych: (art. 4) „Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej”, a także znowelizowane brzmienie Kodeksu postępowania karnego: (art. 82) „Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych”. Oznacza to, że uprawnienia zawodowe radcy prawnego i adwokata są równe.

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest z Klientem indywidualnie, ponieważ tak też jest traktowana każda powierzona Kancelarii sprawa. Na wysokość wynagrodzenia wpływa m.in. stopień skomplikowania sprawy, nakład pracy, wartość przedmiotu sporu, a także termin wykonania zlecenia.

Najczęściej Kancelaria stosuje jeden z poniższych systemów rozliczeń z Klientem:

  • wynagrodzenie ryczałtowe;
  • wynagrodzenie godzinowe.

Uzgadniając sposób i termin zapłaty Kancelaria stara się wyjść na przeciw potrzebom Klienta.