Postępowanie sądowe to proces, który trwa

Postępowanie sądowe w polskim systemie prawnym zazwyczaj nie przebiega tak szybko, jak chciałby tego powód. Od wniesienia pozwu do uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty czeka się około pół roku, na wyrok często rok – dwa. Sprawy oparte na dowodach z dokumentów (często np. sprawy o zapłatę) są stosunkowo „szybkie”. Dłużej wszystko trwa, jeśli żądamy zniesienia współwłasności, ustalenia istnienia stosunku prawnego lub prawa albo wnosimy pozew o uznanie umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią o bezskuteczną (w tych sprawach często pojawiają się świadkowie lub biegli sądowi). Nie sposób również uznać, że wszelkie sprawy spadkowe są przeprowadzane szybko, zwłaszcza jeśli w sprawie nie uczestniczy profesjonalny pełnomocnik.

Monitorowanie postępowań sądowych

Dla każdego uczestnika postępowania sądowego, które trwa wiele miesięcy, bieżące dowiadywanie się o stan sprawy, to dodatkowa uciążliwość i stres. A jeśli jest tak, że ktoś jest stroną w kilku postępowaniach jednocześnie, wówczas tym bardziej warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która nie tylko przejmie na siebie odpowiedzialność za sprawy, ale również będzie na bieżąco monitorować stan postępowania sądowego i informować klienta o zmianach. Monitorowanie stanu postępowania przebiega na wszystkim etapach dochodzenia zapłaty, w tym w postępowaniu sądowym i podczas postępowania egzekucyjnego.

Monitorowanie stanu postępowania może przebiegać elektronicznie – radca prawny lub adwokat może mieć założone konto w serwisie elektronicznym w każdym sądzie w Polsce. Innym rozwiązaniem jest częste wykonywanie telefonów do odpowiednich wydziałów sądu w celu uzyskania ustnej informacji, na jakim etapie znajduje się sprawa.

W jakim celu monitorować postępowania?

Bieżące pozyskiwanie informacji o stanie sprawy pozwala lepiej się przygotować do jej kolejnych etapów, a także szybciej reagować, gdy pojawia się potrzeba dokonania jakiejś czynności, co pozwala nadać przebiegowi postępowania większej płynności. Czasami zdarza się tak, że sprawa leży w sekretariacie lub akta zostały zabrane przez sędziego i od miesięcy nic się nie dzieje w sprawie. Sędziowie w nawale pracy mogą zapomnieć o wyznaczeniu termin lub zwlekać z rozpatrzeniem wniosku. W takim przypadku można sporządzić pismo ponaglające, które przesyła się do odpowiedniego wydziału sądu. Sprawne monitorowanie przebiegu postępowania pozwala na poznanie z wyprzedzeniem przyszłych ruchów sądu i przeciwników procesowych, a co za tym idzie skutecznego reagowania na nie. Oznacza to więcej czasu na przygotowanie odpowiednich dokumentów, które będą stanowić dowody lub sporządzenie pism procesowych.

Monitorowanie postępowań egzekucyjnych

Bardzo istotne jest kontaktowanie się przez wierzyciela z komornikiem sądowym. Podejmuje on bowiem wiele czynności, o których nie informuje uczestników postępowania. Czynności bezskuteczne często kończą się wyznaczeniem nowego terminu, np. komornik zobowiązuje dłużnika do złożenia wizyty w kancelarii komorniczej. Warto dowiedzieć się, czy dłużnik stawił się na (często pozaproceduralne) spotkanie i jak ono przebiegało. W tym również może pomóc kancelaria prawna.

Prawnik Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!