Współtworzenie utworu a pomoc przy jego tworzeniu

Z współtworzeniem utworu mamy do czynienia, gdy utwór tworzony jest przez co najmniej dwie osoby. Współtworzeniem utworu (współtwórstwem) nie jest praca osoby, która nie ma charakteru twórczego, a jedynie pomocniczy – np. korekta błędów. Rozróżnienie to nie zawsze jest takie wyraźne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Czasem różnice zdań co do ewentualnie twórczego charakteru współudziału danej osoby w powstaniu dzieła kończą się na wokandzie. Współtwórstwem również nie będzie sytuacja, w której prawa autorskie przysługują wspólnie na mocy przeniesienia praw autorskich, a nie wspólnego autorstwa.

Udziały współtwórców

Zasadą jest, że udziały współtwórców w prawach autorskich są równe. Jednakże, to jest tylko domniemanie, które strony mogą swobodnie ukształtować inaczej w drodze umowy. Oczywiście, umowna regulacja wymaga zgodnego działania zainteresowanych. Najlepiej więc dokonać ustaleń zanim utwór powstał. Natomiast, jeśli jest już po fakcie, to warto tę kwestię załatwić niezwłocznie – zanim pojawią się pierwsze spory. Z tym zagadnieniem warto zwrócić się do kancelarii prawnej. Pomoże ona w przygotowaniu odpowiedniej umowy, a radca prawny udzieli niezbędnych informacji.

Uprawnienia współautora

współtworzenie utworu a pomoc przy jego tworzeniuWarto wiedzieć, że każdy z twórców może samemu wykonywać prawa autorskie co do swojej części utworu, jeśli ma ona samodzielny charakter. Natomiast, jeśli współautor chce wykonywać prawo autorskie do całości utworu, to – przy braku odpowiedniej umowy – musi mieć zgodę pozostałych współtwórców. Brak takiej zgody nie zamyka definitywnie drogi do dokonania takich rozporządzeń. Istnieje bowiem możliwość uzyskania na drodze sądowej postanowienia, które zastąpi zgodę pozostałych współtwórców. Jednakże jest to niewątpliwie droga wydłużona i kosztowniejsza. Odmiennie kształtują się zasady dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw do współtworzonego utworu. W tej sytuacji każdy ze współtwórców uprawniony jest do ich dochodzenia co do całości utworu.

Utwory połączone w celu wspólnego rozpowszechniania całości

Przepisy o współautorstwie mają zastosowanie także do specyficznej współpracy twórców, którzy połączyli swoje odrębne dzieła w tzw. „utwory połączone w celu wspólnego rozpowszechniania całości”. Tego rodzaju porozumienie rodzi domniemanie, że każdy z twórców ma prawo żądać od pozostałych zgody na rozpowszechnienie powstałej całości (w końcu taki jest cel tego porozumienia). Jeśli takiej zgody nie otrzyma, to może wystąpić do sądu o jej udzielenie. Co do zasady sąd udzielenia takiej zgody nie powinien odmówić. Oczywiście, odpowiednią umową można tę kwestię uregulować inaczej niż zaproponował to ustawodawca.

Windykacja Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!