Prawa autorskie

Prawa autorskie dzielą się na prawa osobiste i majątkowe. Te pierwsze chronią więź twórcy z utworem („autorstwo”) i dlatego nie mogą być przeniesione na inne osoby. Inaczej jest z prawami majątkowymi – nimi można rozporządzać z dość dużą swobodą.

Umowa licencyjna w prawie autorskim

Licencja na korzystanie z utworuLicencja na korzystanie z utworu jest podstawową formą rozporządzenia prawem – twórca nie rezygnuje z możliwości rozporządzania swoim utworem, a jedynie zezwala (udziela licencji) innemu podmiotowi na korzystanie z utworu. Licencja może być udzielana w rozmaitym zakresie – może być wąska i bardzo ograniczona, ale może być też niezwykle rozbudowana, upoważniająca do udzielania sublicencji i w skrajnym przypadku może niewiele różnić się od pełnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu. Jednakże najważniejsze na co trzeba zwrócić uwagę, to jej charakter: wyłączny lub niewyłączny. Licencja niewyłączna umożliwia twórcy ustanawianie w tym samym czasie takiej samej licencji na rzecz kolejnych podmiotów. Natomiast, licencja wyłączna takiej możliwości nie dopuszcza i oznacza, że w objętym nią zakresie tylko jeden podmiot może korzystać z utworu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż umowa licencyjna w polskim prawie została skonstruowana tak, aby w razie braku odmiennych postanowień umownych chronić twórcę i to w sposób dość twardy. Często zdarza się, że strony umowy czegoś w niej nie dopowiedziały i dopiero po czasie orientują się, że prawa i obowiązki płynące z tej umowy wyglądają zupełnie inaczej niż w ich pierwotnym zamyśle. W takich właśnie obszarach, gdzie występuje duża wariantowość i gąszcz kategorycznych przepisów pomoc kancelarii prawnych i prawników przy konstruowaniu umów jest nieoceniona. Radca prawny (adwokat) znający tematykę prawnoautorską przygotuje umowę tak, by umożliwiała realizację tego, co strony sobie zamyśliły. Skorzystanie z porady czy konsultacji prawnych przed zawieraniem umowy licencyjnej to niezbędne minimum.

Windykacja Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!