Zakładając działalność gospodarczą należy rozważyć formę jej prowadzenia – czy to jednoosobowej działalności czy też spółki rejestrowanej w KRS. Porównajmy zatem prowadzenie działalności gospodarczej w ramach jednoosobowej działalności oraz jednoosobowej spółki z o.o.

Jedna osoba może działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. a jednoosobowa działalność gospodarczaUstawodawca przewidział sytuację, w której wspólnikiem spółki z o.o. jest jedna osoba. Więcej, może ona być jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Pod względem osobowym daje to rezultat podobny do działalności gospodarczej osoby fizycznej, która też jest sama sobie żeglarzem, sterem i okrętem – sama podejmuje decyduje, odpowiada za nie tylko przed sobą i robi to na własny rachunek. Jednym z ograniczeń tego rozwiązania jest powracająca konieczność obecności notariusza przy ważniejszych kwestiach formalnych.

Odpowiedzialność za zobowiązania firmy

Przewagą działania w formie spółki z o.o. jest na pewno sytuacja, w której przedsiębiorca, jako jedyny członek zarządu, może być pociągnięty do osobistej odpowiedzialności majątkowej (typowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), ale tylko wówczas, gdy uprzednio majątek spółki okaże się być niewystarczający na pokrycie zobowiązań, a na dodatek przedsiębiorca nie dopilnuje obowiązku złożenia w odpowiednim momencie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zdecydowaną wadą indywidualnej działalności gospodarczej jest pełna i bezpośrednia odpowiedzialność majątkowa przedsiębiorcy – wierzyciel nie musi sięgać najpierw do majątku „firmowego”, lecz może od razu zaspokoić się np. z mieszkania czy prywatnego samochodu. W razie problemów z wypłacalnością każdą należność firmową przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Należy zauważyć, że poza niezapłaconymi fakturami mogą to być kary pieniężne lub grzywny w przypadku postępowania karnoskarbowego, jak również inne należności względem Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie równa się to z ogromną przewagą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której zasadą jest odpowiedzialność majątkowa tylko w zakresie majątku spółki.

Koszty spółki z o.o.

koszty spółki z o.o.Przy tym wszystkim należy jednak pamiętać, że prowadzenie spółki z o.o. zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza też wyższe koszty prowadzenia działalności. Zaliczymy do nich niewątpliwie konieczne wydatki związane z KRS, a także opłaty za czynności notarialne i większy czas poświęcony na obrót dokumentów. Nie bez znaczenia jest też okres oczekiwania na rejestrację spółki, w trakcie którego utrudnione jest prowadzenie działalności, a także oczekiwania na ujawnienie w rejestrze KRS późniejszych zmian. Te wady nie dotyczą działalności gospodarczej rejestrowanej w CEIDG.

Część powyższych niedogodności stara się zniwelować ustawodawca, np. poprzez niedawno wprowadzoną możliwość zarejestrowania przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (a obecnie także jawnej oraz spółki komandytowej). Postępowanie elektroniczne zmniejszenia koszty rejestracji i skraca czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności. Nie zmienia to jednak faktu, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek składać corocznie do KRS sprawozdanie finansowe. W przypadku jednoosobowej działalności, wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG) zajmuje niewiele czasu, wypełnienie formularzy jest proste, zmiany aktualizuje się również podczas jednej wizyty w urzędzie lub internetowo.

Renoma i wiarygodność

Często o formie prowadzenia działalności decydują nie tylko względy organizacyjne, finansowe czy podatkowe, ale również renoma i wiarygodność – spółki, w odróżnieniu od działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, cechują się większym poważaniem i budzą większe zaufanie u osób trzecich. Przyszli kontrahenci oraz banki i inne instytucje finansowe będą brać pod uwagę (zwłaszcza na początku współpracy) także wysokość kapitału zakładowego spółki.

Wybór optymalnej formy prowadzenia firmy nie jest łatwy i warto skorzystać z doświadczenia kancelarii prawnej, która może doradzić w tym zakresie, a przede wszystkim zarysować pełen obraz zalet i wad poszczególnych opcji oraz skonfrontować je z oczekiwaniami przedsiębiorców.

Kancelaria radcy prawnego Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!