Prawa ochronne na znak towarowy

prawa ochronneNa znak towarowy mogą być udzielone prawa ochronne. Takie prawo jest prawem podmiotowym i wyłącznym co oznacza, że uprawniony podmiot może go używać w celach zarobkowych i zawodowych z wyłączeniem innych osób na terytorium naszego kraju. W ramach wyłączności możemy używać znaku towarowego do reklamy, do oznaczeń opakowań, dokumentów i w innych miejscach, w których uznamy identyfikację za użyteczną.

Prawo ochronne może być udzielone na:

  • indywidualny znak towarowy,
  • wspólny znak towarowy (przeznaczony jest dla organizacji posiadających osobowość prawną, które zrzeszają przedsiębiorców; przeznaczony jest do używania zarówno przez tę organizację jak i zrzeszonych w niej przedsiębiorców),
  • wspólny znak towarowy gwarancyjny (przeznaczony dla organizacji, która sama nie używa tego znaku towarowego, ale używają go przedsiębiorcy zrzeszeni w tej organizacji).

Wspólne prawo ochronne

Możliwe jest także udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, z którego możliwość korzystania ma jednocześnie kilku przedsiębiorców. Zasady używania takiego znaku reguluje regulamin ustalony przez tych przedsiębiorców. Istnieje możliwość przekształcenia zwykłego znaku towarowego we wspólny znak towarowy w drodze odpowiednich porozumień i rejestracji.

Istota prawa ochronnego

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat, ale może po tym okresie zostać przedłużone. Prawo ochronne jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Te cechy pozwalają specjalistom dokonać wyceny wartości danego prawa ochronnego.

W przypadku naruszenia prawa ochronnego, uprawniony może żądać od osoby, która to prawo naruszyła zaniechania naruszeń, wydania bezpodstawnych korzyści albo naprawienia szkody. Posiadanie prawa ochronnego stawia poszkodowanego w znacznie lepszej sytuacji procesowej, pozwalając mu na skorzystanie z korzystniejszych środków ochrony prawnej i dając mu do wyboru ich większą paletę.

Zważywszy na powyższe warto pamiętać, że nawet prawo ochronne nie obroni się samo i to podmiot uprawniony powinien odpowiednio zareagować. Wybór odpowiednich środków i ich realizacja, to zadanie dla radcy prawnego lub adwokata, warto więc zasięgnąć ich porady bądź w szerszym nawet zakresie skorzystać z pomocy kancelarii prawnej.

Kancelaria radcy prawnego Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!