Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kilku kancelariach, m.in. dużych spółkach zatrudniających kilkudziesięciu radców prawnych i adwokatów, gdzie bezpośrednio obsługiwała jedną z największych spółek giełdowych (opinie prawne, bieżące porady w siedzibie Klienta, procesy sądowe i postępowania administracyjne, spory zbiorowe), ale także pracując w małych i średnich kancelariach, gdzie Klientami oprócz przedsiębiorców były w znacznej mierze osoby fizyczne. Praca w tak zróżnicowanych środowiskach oznacza znajomość rozmaitych modeli obsługi prawnej i umiejętność wyboru rozwiązań optymalnych dla Klienta, który czasem potrzebuje sprawnego i ekonomicznie wydajnego prowadzenia dużej liczby procesów, a czasem oczekuje szczególnego poświęcenia uwagi jednej wybranej sprawie – w jego ocenie najważniejszej.
W 2010 r. założyła Kancelarię Radców Prawnych SECURUM, w której wykorzystuje i rozwija posiadaną więdzę, doświadczenie i umiejętności z korzyścią dla Klientów Kancelarii.