Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i praktykując w kilku kancelariach i przedsiębiorstwach. Jest także doktorantką w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.